Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ εφαρμογών Πληροφορικής, Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, Συντήρησης και Φιλοξενίας, Εφαρμογών, Εκπαίδευσης Χρηστών και Αναλωσίμων Υλικών». Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

219

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: