Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια γάλακτος για τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων & ειδών τροφίμων για κάλυψη των αναγκών του κοινωνικού παντοπωλείου του δήμου». Προσωρινή κατακύρωση μέρους αποτελέσματος διαγωνισμού. Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.

Αριθμός Απόφασης:

204

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: