Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων, για το έτος 2014». Κατακύρωση Αποτελέσματος μέρος του Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

201

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

18/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: