Ψήφιση πιστώσεων

Αριθμός Απόφασης:

200

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

11/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: