Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων». Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

015

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: