Επιστροφή παραβόλων στα πλαίσια διενέργειας των ανοικτών διαγωνισμών α) για την ανάθεση υπηρεσιών ... «Φύλαξης ασφάλειας χώρων της δημοτικής ενότητας Αμπελοκήπων του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

016

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: