Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό & Ειδών Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων». Οριστική κατακύρωση μέρος αποτελέσματος διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

288

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

22/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: