Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (μεταλλικών κυλιόμενων 1300l-πλαστικών 240l & 360l)». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

77

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

29/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: