Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, σκεπάστρων κάδων & επίστυλων απορριμματοδεκτών». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

52

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: