Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών εκροών καυσίμων» (αριθμ.μελέτης 29/15). Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

131

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

11/07/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: