Κτίριο επί του με αριθμό 193α δημοτικού αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου μας

Αριθμός Απόφασης:

226

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/07/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: