Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του δήμου Αμπελοκήπων». Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

182

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: