Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για το τμήμα 4: Προμήθεια λιπαντικών.

Αριθμός Απόφασης:

183

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: