Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την προμήθεια των υπολειπόμενων τμημάτων 5 και 6 Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου για το ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ και το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ). Ματαίωση διαδικασίας. Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.

Αριθμός Απόφασης:

122

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

29/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: