Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης & των νομικών του προσώπων για το έτος 2014». Κατακύρωση Αποτελέσματος Μέρος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

174

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: