Ψηφίσεις πιστώσεων του προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

173

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

07/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: