Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων». Προσωρινή κατακύρωση μέρος αποτελέσματος διαγωνισμού, προμήθεια υγρών καυσίμων (τμήματα 1-3, 5-7 6).

Αριθμός Απόφασης:

322

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: