Εισήγηση για παράταση ισχύος και για το έτος 2021 των ΑΔΣ: 1. 292/2018 (Καθορισμός συντελεστών Τελών διαφήμισης έτους 2019), 2. 293/2018 (Καθορισμός συντελεστών Τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 2019) 3. 295/2018 (Καθορισμός συντελεστών ΤΑΠ έτους 2019)

Αριθμός Απόφασης:

323

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: