Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων». Προσωρινή κατακύρωση μέρος αποτελέσματος διαγωνισμού, προμήθεια λιπαντικών (τμήμα 4 ).

Αριθμός Απόφασης:

414

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: