Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας», αριθμ.μελ.41/20. Οριστική Κατακύρωση Μέρους Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

415

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: