Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης & των νομικών του προσώπων». Προσωρινή κατακύρωση μέρους αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

135

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

25/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: