Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια υπολειπόμενου εξοπλισμού των σχολικών τμημάτων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης μετά την 1η κατακύρωση». Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

85

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: