Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Σίτιση μαθητών καλλιτεχνικού σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020». Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

170

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: