Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αποξήλωση πρεμνών και φύτευση νέων δένδρων», αριθμ.μελ.37/2019. Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

169

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: