Έγκριση πρακτικού επιτροπής και σύναψης της σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αναβάθμιση εφαρμογών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου», αριθμ.μελ.06/2019, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας

Αριθμός Απόφασης:

211

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

15/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: