Έγκριση πρακτικού επιτροπής και σύναψης της σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αναβάθμιση εφαρμογών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου», αριθμ.μελ. 5/2022, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας.

Αριθμός Απόφασης:

307

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: