Έγκριση πρακτικού επιτροπής κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής (1ο πρακτικό) για την «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

53

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

07/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: