Έγκριση πρακτικού επιτροπής κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αποξήλωσης πρέμνων και φύτευσης νέων δένδρων».

Αριθμός Απόφασης:

178

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

11/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: