Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων του ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού του έργου «Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων», α/α συστημ.151379. Απόρριψη προσφοράς.

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: