Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάθεση της «Σίτισης των μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

285

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

11/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: