Έγκριση Πρακτικού Νο1 και Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», αρ. μελ. 18/2019.

Αριθμός Απόφασης:

284

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

11/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: