Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του με α/α συστήματος 168480 ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων της υπ’ αριθμό 1086/22 διακήρυξης για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού ακραίων καιρικών φαινομένων και ενημέρωσης – προειδοποίησης πολιτών στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης», Υποέργο 1 της Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

362

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: