Έγκριση πρακτικού επιτροπής των αποτελεσμάτων του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη στα πλαίσια διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού του έργου «Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων», α/α συστημ.151379. Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

39

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

14/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: