Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων για τους στόλους Καθαριότητας των Δήμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης » και ορισμός εκπροσώπων του Κυρίου του Έργου «Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Αριθμός Απόφασης:

38

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

14/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: