Έγκριση Πρακτικού Νο 1 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, διευκρίνιση τιμής και ορισμού προσωρινού αναδόχου της Δημοπρασίας του έργου με «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων κορυφής με φωτιστικά τεχνολογίας led ΤΜΗΜΑ Α» της πράξης με τίτλο «Πράσινες διαδρομές δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης » - ΟΠΣ 5063426» αρ. μελ. 50/2020 Α.

Αριθμός Απόφασης:

19

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: