Συγκρότηση Επιτροπών α) Διενέργειας, Γνωμοδότησης και Αξιολόγησης Προσφορών και β) Αξιολόγησης Ενστάσεων, έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

20

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: