Έγκριση Πρακτικού Νο 1 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ορισμού προσωρινού αναδόχου της Δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή πάρκου Καραντινού (Δημιουργία Χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Καραντινού και Ροδών) ΟΤ 97Α», αρ.μελ. 116/2017.

Αριθμός Απόφασης:

341

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: