Έγκριση Πρακτικού Νο 1 ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών Δημοπρασίας της μελέτης με τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», αρ. μελ. 81/2017.

Αριθμός Απόφασης:

241

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: