Έγκριση Πρακτικού Νο 2 αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», αρ.μελ. 81/2017

Αριθμός Απόφασης:

047

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: