Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου – Κατακύρωσης για το διαγωνισμό του έργου με τίτλο: «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» (Αρ. Μελ. 90/2020), με υποβολή προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α147), με προϋπολογισμό 42.463,49 €, με ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

071

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: