Έγκριση Πρακτικού Νο 2 για το διαγωνισμό του έργου με τίτλο : «Αναβάθμιση λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σχολείου Θεσσαλονίκης στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Αρ. Μελ. 54/2019), με υποβολή προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Α147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με προϋπολογισμό 174.675,39 €, με ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

213

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: