Έγκριση Πρακτικού Νο 2 για το διαγωνισμό του έργου με τίτλο : « Κατασκευή περίφραξης γηπέδου Α. Καραφώτης» (Αρ. Μελ. 20/2020), με υποβολή προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Α147), με προϋπολογισμό 71.250,57 €, με ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

117

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

23/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: