Έγκριση Πρακτικού Νο 2 περί της βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ .

Αριθμός Απόφασης:

024

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: