Έγκριση Πρακτικού Νο 3 περί του ελέγχου των δικαιολογητικών άρθρου 80 του Ν.4412/16 της μελέτης με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»

Αριθμός Απόφασης:

057

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

12/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: