Έγκριση Πρακτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στο συνοικισμό Αγίας Βαρβάρας» με αρ. μελ.: 22/2011 και προϋπολογισμό: 28.905,00€.

Αριθμός Απόφασης:

94

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

13/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: