Έγκριση πρακτικού της πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

159

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: