Υποβολή από το δημοτικό ταμία των μηνιαίων στοιχείων εσόδων και εξόδων στην Οικονομική Επιτροπή.

Αριθμός Απόφασης:

158

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: