Έγκριση πρακτικού της πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου με αριθμό 29 Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

050

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: