Έγκριση πρακτικού της πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου με αριθμό 426β Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

226

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: