Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού και ηλεκτροκίνητων οχημάτων», τμήματα 1 και 2. Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

227

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: